Nền Giáo Dục Singapore

Tìm hiểu về các trường Junior College tại Singapore

Trong hệ thống giáo dục của Singapore, các trường Junior College (JC) cung cấp chương trình dự bị đại học giúp cho sinh viên có sự trải nghiệm và chuẩn bị trước khi tiếp tục học đại học và bậc học cao hơn. Hãy cùng New Ocean tìm hiểu kỹ hơn về các trường Junior College tại Singapore nhé!

Tổng quan về các trường Junior College tại Singapore

Các trường Junior College tại Singapore
Các trường Junior College tại Singapore

Các trường Junior College là các trường dự bị đại học thiết kế các chương trình học kéo dài 2 năm thay thế cho các chương trình học 3 năm trước đây. Đầu vào của các trường Junior College yêu cầu học sinh hoàn thành bậc trung học với bằng GCE O-level trong hệ thống giáo dục của Singapore. Chương trình 2 năm kết thúc, sinh viên sẽ thực hiện bài kiểm tra để đạt được GCE A-level, sẵn sàng nộp đơn học tiếp ở các trường đại học.

Tuyển sinh vào các trường Junior College tại Singapore

Học sinh có 2 lựa chọn để đăng ký vào các trường dự bị đại học Junior College tại Singapore

Chương trình nhập học chung – Joint Admissions Exercise (JAE) yêu cầu học sinh sử dụng kết quả kiểm tra GCE O-level để đăng ký, lựa chọn này thông thường phổ biến hơn

Chương trình nhập học thẳng – Direct School Admission (DSA) được tiến hành sớm hơn khoảng nửa năm so với JAE, học sinh có thể nộp đơn trực tiếp cho các trường, đồng thời thể hiện trong bản đăng ký những tài năng của mình, có thể trên nhiều lĩnh vực từ học thuật đến văn hóa, nghệ thuật hay thể thao.

Hệ thống học tại các trường Junior College tại Singapore

Theo chương trình mới của các trường Junior College tại Singapore, hệ thống phân loại các môn học được chia thành mức Higher 1 (H1), Higher 2 (H2), Higher 3 (H3). Với các nhóm môn học:

Nhóm các môn khoa học và toán học:

  • Dành cho cả mức H1 và H2: Toán học, Sinh học, Hóa học, Vật lý
  • Chỉ dành cho mức H2: Máy tính, các môn chuyên ngành Toán học

Nhóm các môn ngôn ngữ:

  • Chỉ dành cho mức H1: ngôn ngữ Trung, Malay, Tamil
  • Dành cho cả mức H1 và H2: ngôn ngữ Pháp, Đức, Nhật

Nhóm các môn nghệ thuật và nhân văn:

  • Chỉ dành cho mức H1: Trung Hoa học
  • Dành cho cả mức H1 và H2: Xã hội học, Lịch sử, Địa lý, Văn học Anh, Lịch sử Trung Hoa, Trung Hoa học bằng tiếng Anh và tiếng Trung
  • Chỉ dành cho mức H2: Anh ngữ và ngôn ngữ học, Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, Ngôn ngữ và văn học Mã Lai, Ngôn ngữ và văn học Tamil, Dịch thuật, Nghiên cứu sân khấu và kịch, Nghệ thuật, Âm nhạc

Nhóm các môn thương mại:

  • Chỉ dành cho mức H2: Kế toán căn bản, Quản trị doanh nghiệp
  • Dành cho cả mức H1 và H2: Kinh tế

Trên đây là thông tin về các trường Junior College tại Singapore, các bạn quan tâm đến du học Singapore hãy tiếp tục theo dõi ở những bài viết sau của New Ocean nhé!