Trường cao đẳng SHRM (SHRM College) được thành lập vào năm 2007. Trước đó trường được biết đến với tên gọi là SHRM School of Hospitality & Resort Management. Đây là…