Bảo tàng NUS ngay từ lúc ban đầu mang cái tên là Bảo tàng Nghệ thuật của Trường Đại học (University Art Museum) được thành lập vào năm 1955, tại địa điểm lúc bấy giờ là Trường Đại học Malaya ở Singapore. Bảo tàng lúc đó sở hữu  bộ sưu tập đóng vai trò to lớn trong việc nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tại học viện này.

Hiện nay, đây là nơi cung cấp nguồn tư liệu toàn diện cho công tác đào tạo và nghiên cứu của trường đại học quốc gia Singapore. Năm 2004, bảo tàng liên kết với Trung Tâm Hỗ Trợ Nghệ Thuật (Centre For the Arts, CFA) của NUS – một cơ quan nghệ thuật nhằm mục đích cải thiện chất lượng và sự phát triển của nghệ thuật ở trường đại học quốc gia NUS, Singapore và thế giới, và từ đó được đổi tên thành NUS museum.

>> Thông tin về địa chỉ và giờ mở cửa của bảo tàng NUS